News
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีถวายภัตตาหารเพลพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดน่าน ศาลจังหวัดน่าน ประชุมและวางแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายการบริหารราชการศาลยุติธรรม จากอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meeting ศาลจังหวัดน่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ และร่วมงานพิธีฌาปนกิจศพ บิดาของ นางสาวรวิสรา นันทิยา ข้าราชการศาลจังหวัดน่าน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับ ประธานสภาทนายความจังหวัดน่าน พร้อมคณะ

 

วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2562

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image